Lesprogramma

Opleiding tot Organisatiecoach

De jaaropleiding tot organisatiecoach bestaat uit 3 modules:

Module 1: Het coachen van veranderprocessen in organisaties

Module 2: Het coachen van teams

Module 3: Het individueel coachen van hoger management

Elke module vormt een inhoudelijk en procesmatig afgebakend geheel en kan afzonderlijk worden gevolgd. De gehele jaaropleiding omvat de 3 modules.

Lesstof

De lesstof is een inspirerende mix van werkzame theorie en praktisch toepasbare modellen, methodieken en relevante casuïstiek van de trainer, die ruime ervaring heeft met veranderprocessen van mensen, teams en organisaties.

We streven naar het tegelijkertijd doorlopen van een aantal leerlijnen:

 • Het absorberen van de lesstof en het omzetten ervan in de persoonlijke werkstijl.
 • Het verkrijgen van praktisch toepasbare inzichten via voorbeelden van de trainer, opdrachten en door intervisie met de medestudenten.
 • Het opdoen van ervaring door het direct toepassen van het geleerde in de (eigen) werkpraktijk in de vorm van stageopdrachten.
 • Het (verder) ontwikkelen van effectieve coachcompetenties, waarbij de coach zelf het belangrijkste ‘instrument’ is.

 De belangrijkste bouwstenen van de verschillende modules staan hieronder vermeld.

Module 1: Organisatiecoaching

 • Begrippenkader organisatiekunde en –verandering.
 • Oorzaken mislukken organisatieveranderingen in de praktijk.
 • Intakegesprek met de opdrachtgever en valkuilen.
 • Hoe te contracteren?
 • Ontwerp van organisatiecoaching-trajecten.
 • Crises, ontwikkelingsfasen en spanningsvelden in organisatie.
 • Identiteit (vormen, diagnose) en identiteitsverandering.
 • Cultuur (vormen, diagnose)en cultuurverandering.
 • Organisatiedilemma’s en interventiemethodes.
 • Het creëren van verandercapaciteit en het omgaan met weerstand.
 • Omgaan met macht en het politieke krachtenveld.
 • Koppeling van menselijke en zakelijke organisatiedoelen.
 • Hoe zorg je dat je niet ingezogen raakt in de organisatiecultuur?
 • Communiceren en borgen van organisatieverandering voor alle stakeholders.

Module 2: Teamcoaching

 • Intake: op basis van het startvraagstuk van het team onderzoeken wat speelt, in de bovenstroom en in de onderstroom. Jouw rol en entree als teamcoach. Contract, zowel psychologisch als zakelijk.
 • Ontwikkelingsfasen van teams. Een breed palet aan interventiemethoden voor elke ontwikkelingsfase met bijzondere aandacht voor de rolverdeling tussen teamleden, teamleider.
 • Ontwerpen van een adequaat verandertraject met haalbare veranderstappen en zorg voor commitment en eigenaarschap bij het team.
 • Besluitvorming in teams en Deep democracy
 • Teamopstelingen (Systemisch werken).
 • Omgaan met stagnatie, conflicten, kampen binnen teams en improductief gedrag middels oplossingsgericht werken en de Geweldloze communicatie.
 • Borging: op verschillende manieren en momenten in het team-ontwikkeltraject.

Module 3: Executive coaching

 • Analyseren wat er bij en rond de manager speelt en wat diens onderliggende thema’s zijn. Onderzoeken van de context om vervolgens de diepte in te gaan op basis van gesignaleerde patronen en resonerende onderwerpen. Contracteren op het eigen vraagstuk van de executive
 • Het kennen van de eigen waarden en drijveren, kwaliteiten, voorkeursgedrag patronen en overtuigingen
 • Verbinding maken met zichzelf, authentiek kunnen en durven zijn als eerste stap naar succesvol leiderschap
 • Vergroten van de innerlijke kracht, wijsheid, moed en emotionele intelligentie om uitdagingen effectiever aan te pakken
 • Onderwerpen die voor hoger management relevant zijn: missie, visie, strategie, kerncompetenties en leiderschap
 • Veranderwerk: het komen tot de passende interventiemix binnen de driehoek ‘organisatie’, ‘manager als functionaris’ en ‘manager als mens’ (wat en hoe).
 • Omgaan met weerstand bij de executive die gewend is “in controle” te zijn, oplossingsgericht en provocatief kunnen werken.
 • Overdracht en tegenoverdracht, onafhankelijk kunnen en durven zijn, blinde vlekken en kwetsbaarheden zo wel wat betreft de coach als de executive.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor leergierige managers, trainers, coaches, adviseurs en projectmanagers die de nodige basis en praktische ervaring hebben en de behoefte voelen hun speelveld te vergroten. Toelatingseisen: HBO/universitair geschoold, minimaal 28 jaar, relevante werkervaring, geschoold als coach. Ben je nog geen coach? Dan kunnen we je een versneld traject op maat aanbieden.

Trainer 

Nanja Mol

Intakegesprek

Aan deelname gaat een kosteloos en oriënterend intakegesprek vooraf met de trainer. In dit gesprek onderzoek je samen in hoeverre de opleiding aansluit op de door jou opgebouwde senioriteit, jouw persoonlijke leerstijl en jouw specifieke behoefte aan professionele (door)ontwikkeling.

knop1