Opleiding Organisatiecoach

Leidinggeven aan organisatieontwikkeling
Een complete en praktijkgerichte Post-HBO opleiding om mensen, teams en organisaties te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

De opleiding bestaat uit drie modules:
 • Organisatie
 • Team
 • Executive
De drie modules samen geven een breed palet aan theorie, gezichtspunten en praktische interventie-mogelijkheden die van grote waarde zijn in de dagelijkse praktijk van de organisatiecoach. Praktijkopdrachten in een organisatie maken deel uit van de opleiding.
Algemeen
In het kort - op locatie
Aantal lesdagen:
15 dagen
Lestijden:
10:00-17:00
Duur:
8 maanden
Studiebelasting:
250 uur
Leslocatie:
Werkhoven (Utrecht)
Toelating:
hbo-niveau, minimaal 25 jaar, enige voorkennis vereist
Aantal:
6-14 studenten
Accreditaties:
Post–HBO
Kosten:
€ 5.975,-
of in drie termijnen:
€ 2.041,67 per termijn
Score
Startdata op locatie
Vrijdag 20 september 2024
Locatie: Driebergen
Open dagen
Zaterdag 1 juni 2024
13.30 - 15.30 uur
Hoofdstraat 181
3971KL Driebergen
Alle opleidingen
Donderdag 27 juni 2024
19.00 - 21.00 uur
Online Bijeenkomst
Alle opleidingen
Vrijdag 5 juli 2024
13.30 - 15.30 uur
Hoofdstraat 181
3971KL Driebergen
Alle opleidingen
Vrijdag 16 augustus 2024
13.30 - 15.30 uur
Hoofdstraat 181
3971KL Driebergen
Alle OpleidingenAlgemeen

In deze opleiding Organisatie Coach komen drie dimensies van veranderingswerk aan de orde: het individu, de groep en de organisatie. Bij elk van die dimensies wordt vervolgens op evenwichtige manier aandacht besteed aan de (inter)menselijke kant en de organisatorische & bestuurlijke context.
De lesstof is een inspirerende mix van werkzame theorie en praktisch toepasbare modellen, methodieken en relevante casuïstiek van de trainer, die ruime ervaring heeft met veranderprocessen van mensen, teams en organisaties.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is bedoeld voor leergierige managers, trainers, coaches, adviseurs en projectmanagers die de nodige basis en praktische ervaring hebben en de behoefte voelen hun speelveld te vergroten. Toelatingseisen: HBO/universitair geschoold, minimaal 25 jaar, relevante werkervaring, beschikken over coachende vaardigheden.

Intakegesprek

Bij serieuze belangstelling ben je welkom voor een kosteloos oriënterend gesprek, waarbij je samen met de trainer nagaat of de opleiding voldoende aansluit op jouw behoefte aan professionele ontwikkeling. Tevens wordt in dat gesprek nagegaan welke mogelijkheden jij kunt creëren om de lesstof direct in praktijk te brengen.

Programma

De opleiding bestaat uit 3 modules.

Module 1: Organisatie

De module waarin organisatie coaching centraal staat gaat over de volgende vragen:
Hoe zitten organisaties in elkaar? Waar bestaan organisaties uit? Hoe kun je naar organisaties kijken? Hoe je kijkt maakt immers wat je ziet. Wat zijn organisatiedoelen en hoe dragen de mensen in de organisatie daar aan bij?
Complexe vraagstukken, die niet met een simpele aanpassing op te lossen zijn. Je onderzoekt het vraagstuk, pakt uit je koffer de interventie die nodig lijkt, creëert leerruimte en kijkt of het werkt. Werkt het niet, dan probeer je iets anders. Een organisatiecoach moet willen en durven pionieren; met een open blik naar complexe organisatievraagstukken kunnen kijken en krachtig kunnen en durven interveniëren.

Onderwerpen Organisatie

 • Intakegesprek met de opdrachtgever en valkuilen?
 • Hoe te contracteren?
 • Ontwerp van organisatie coaching-trajecten
 • Spanningsvelden in organisaties en spanningsvelden als organisatiecoach
 • Interventies in de praktijk
 • Cultuur (vormen, diagnose) en cultuurverandering vanuit de antropologie
 • Organisatiedilemma's en interventiemethodes
 • Het creëren van verandercapaciteit en het omgaan met weerstand
 • Omgaan met macht en het politieke krachtenveld
 • Koppeling van menselijke en zakelijke organisatiedoelen
 • Hoe zorg je dat je niet ingezogen raakt in de organisatiecultuur?
 • Communiceren en borgen van organisatieverandering voor alle stakeholders
 • Organisatieopstellingen

Module2: Team
In deze module leer je teams te begeleiden naar duurzame positieve verandering. Je leert een team waar te nemen als functionele eenheid binnen de organisatiecontext en als intermenselijk dynamisch systeem.
Bij het eerste gaat het om de zakelijke inbedding, klantrelatie, gezamenlijke doelen, werkproces, effectieve samenwerking en duidelijke taken en rollen: de bovenstroom. Wat is deze bijdrage van het team? Hoe geven de teamleden daar met elkaar richting aan? Hoe ondersteun je teamleden in het ontwikkelen van professioneel gedrag, waardoor de voorgenomen doelen behaald worden?
Bij het tweede gaat het om wat de leden van een team verbindt en verdeelt, zowel bewust als onbewust: de onderstroom.
Je leert te werken met Teamopstellingen die zowel inzicht bieden als beweging brengen. Je leert interactiepatronen te herkennen en daar adequaat op te interveniëren. Ook leer je contraproductief gedrag of weerstanden om te buigen naar een productievere houding.
We besteden aandacht aan hoe teams tot een besluit komen; daar waar het vaak hapert, waar de conflicten ontstaan en de teams uit elkaar dreigen te vallen.

Onderwerpen Team

 • Intake: op basis van het startvraagstuk van het team onderzoeken wat speelt, in de bovenstroom en in de onderstroom. Jouw rol en entree als teamcoach. Contract, zowel psychologisch als zakelijk
 • Ontwikkelingsfasen van teams. Een breed palet aan interventiemethoden voor elke ontwikkelingsfase.
 • Oorzaken mislukken organisatieveranderingen in de praktijk. Hoe kan het beter?
 • Besluitvorming in teams en Deep democracy
 • Teamopstelingen (Systemisch werken)
 • Omgaan met stagnatie, conflicten, kampen binnen teams en improductief gedrag middels oplossingsgericht werken en de Geweldloze communicatie
 • Borging: op verschillende manieren en momenten in het team-ontwikkeltraject

Module 3: Executive
In deze module sc leer je in het coachen van executives directeuren en bestuurders, midden en hoger kader leidinggevenden. Je krijg inzicht in de specifieke wereld van een bestuurder en de bijbehorende dilemma's. Vaak ontbreekt het hen aan geschikte sparringpartners in de eigen organisatie om hun persoonlijke- en inhoudelijke vraagstukken te bespreken.
De rol van de executive coach is een objectieve en onafhankelijke spiegel te zijn. Is de bestuurder nog bezig met zijn doel of inmiddels verstrikt in andere zaken? De executive coach voorziet de manager van nieuwe inzichten en praktische handvatten om tot een 'verbetering' te komen: meer welbevinden en meer invloed en sturend vermogen.
Het uitvoeren van een coachtraject met een manager of bestuurder, intervisie en supervisie is onderdelen van deze module.

Onderwerpen Executive

 • Hoe ga je om met macht?
 • Wat doet een executive en binnen welke krachtenvelden speelt zijn of haar werk zich af?
 • Analyseren wat erbij en rond de manager speelt en wat diens onderliggende thema's zijn. Onderzoeken van de context om vervolgens de diepte in te gaan op basis van gesignaleerde patronen en resonerende onderwerpen. Contracteren op het eigen vraagstuk van de executive.
 • Verbinding maken met jezelf, authentiek kunnen en durven zijn als eerste stap naar succesvol leiderschap.
 • Vergroten van de innerlijke kracht, wijsheid, moed en emotionele intelligentie om uitdagingen effectiever aan te pakken.
 • Onderwerpen die voor hoger management relevant zijn: missie, visie, strategie en leiderschap.
 • Omgaan met weerstand bij de executive die gewend is "in controle" te zijn, oplossingsgericht en provocatief kunnen werken.
 • Overdracht en tegenoverdracht, onafhankelijk kunnen en durven zijn, blinde vlekken en kwetsbaarheden zo wel wat betreft de coach als de executive.

Erkenning

De opleiding Organisatie Coach heeft het keurmerk Registeropleiding toegekend gekregen door de SPHBO van het CPION. Alle kandidaten die na afloop van de opleiding het diploma hebben behaald, worden opgenomen in het door de overheid erkende landelijke register.

PE punten
NOLOC

Onze Docent

Nanja Mol is de ervaren docent van de Opleiding Organisatiecoach. Nanja werkt aan organisatieontwikkeling sinds 1992. Ze werkt voornamelijk als interim-manager en organisatiecoach, daarnaast is zij trainer en coach.

Jouw investering

Het lesgeld is vrijgesteld van btw vanwege de CRKBO erkenning. Betaling in termijnen is mogelijk, in dat geval betaal je drie keer het termijnbedrag van € 2075,-

Het lesgeld is inclusief arrangement, examen, supervisie en intervisie en gebruik van de digitale leeromgeving; exclusief de verplichte boeken. De kosten voor de aanschaf van boeken (€ 380,-) zijn niet inbegrepen.

STAP-subsidie is mogelijk, lees meer over de STAP-subsidie

Studiebelasting
De totale studiebelasting is gemiddeld 250 uur, waarin inbegrepen:
Het volgen van de 15 lesdagen en het bestuderen van boeken en het maken van verschillende opdrachten.

Examen en diploma

Aan deelnemers die alle drie de modules met succes hebben afgerond, wordt het Post-HBO diploma Organisatie Coach uitgereikt.

Inschrijven

Aan deelname gaat een kosteloos intakegesprek vooraf met de trainer. In dit gesprek onderzoek je samen in hoeverre de opleiding aansluit op de door jou opgebouwde senioriteit, jouw persoonlijke leerstijl en jouw specifieke behoefte aan professionele (door)ontwikkeling. Voorafgaand aan de definitieve inschrijving vindt er een intakegesprek plaats.
Organisatie Coach
Najaar 2024
op vrijdagen
Lestijden
: 09:30-17:00

Dag 1 - 20 sept
Dag 2 - 04 okt
Dag 3 - 18 okt
Dag 4 - 08 nov
Dag 5 - 22 nov
Dag 6 - 06 dec
Dag 7 - 20 dec
Dag 8 - 10 jan 2025
Dag 9 - 24 jan
Dag 10 - 07 febr
Dag 11 - 07 maart
Dag 12 - 21 maart
Dag 13 - 04 april
Dag 14 - 18 april
Dag 15 - 09 mei
Organisatie Coach
Voorjaar 2025
op vrijdagen
Lestijden
: 09:30-17:00

Dag 1 - 14 mrt
Dag 2 - 28 mrt
Dag 3 - 11 april
Dag 4 - 25 april
Dag 5 - 16 mei
Dag 6 - 06 juni
Dag 7 - 20 juni
Dag 8 - 04 juli
Dag 9 - 05 sept
Dag 10 - 19 sept
Dag 11 - 03 okt
Dag 12 - 17 okt
Dag 13 - 31 okt
Dag 14 - 14 nov
Dag 15 - 28 nov
KTNO registratie en toetsingsinstituutCentrum Post Initieel Onderwijs NederlandNederlandse orde van BeroepscoachesCentraal Register Kort BeroepsonderwijsEuropean Mentoring & Coaching Council

Wil je direct inschrijven voor deze opleiding?

Vul het inschrijfformulier in.
Inschrijven

Meld je aan voor een gratis adviesgesprek

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.
Naar contactformulier

Meld je aan voor de open dag

Schrijf je in voor de open dag van je keuze.
Naar inschrijfformulier