Opleiding Allround Coach

Een complete en praktijkgerichte coachopleiding waarin je in een jaar het NOBCO Practitioner (EQA) en Post-HBO diploma behaald. Na het volgen van deze geaccrediteerde coachopleiding kun jij als zelfstandig coach aan de slag of een coachende rol vervullen in een organisatie. Deze intensieve coachopleiding is tevens een diepgaand en inspirerend ontwikkeltraject voor jezelf. Start in het najaar in Amsterdam, Zwolle, Den Bosch en Utrecht.

Nieuw: Opleiding Allround Coach online
Het is mogelijk om de opleiding Allround Coach volledig online te volgen. Deze online-opleiding is qua programma identiek aan de opleiding Allround Coach op locatie. De opleiding duurt een jaar en alle lessen worden online gegeven in de avond.
Algemene info Allround coachopleiding
In het kort - op locatie
Aantal lesdagen:
20 dagen van 10:00-17:00
Duur:
12 maanden
Studiebelasting:
350 uur
Leslocatie:
op 4 locaties
Toelating:
Hbo-niveau, minimaal 26 jaar
Aantal:
6-15 studenten
Accreditaties:
NOBCO, Post HBO, KTNO
Kosten:
€ 5.750,-
STAP subsidie:
€ 1.000,-
In het kort - online
Aantal lesdagen:
40 dagdelen van 19:00-21:30
Duur:
12 maanden
Studiebelasting:
350 uur
Leslocatie:
online leergang
Toelating:
Hbo-niveau, minimaal 26 jaar
Aantal:
6-15 studenten
Accreditaties:
Post HBO, KTNO
Kosten:
€ 4.950,-
STAP subsidie:
€ 1.000,-
Score
Startdata op locatie
Dinsdag 29 november 2022
Locatie: Werkhoven (Utrecht)-woensdag
Dinsdag 29 november 2022
Locatie: Amsterdam-vrijdag
Dinsdag 29 november 2022
Locatie: Vught (Den Bosch)-zaterdag
Dinsdag 29 november 2022
Locatie: Zwolle- vrijdag
Startdata online
Dinsdag 29 november 2022
Online leergang
Open dagen
Woensdag 12 oktober 2022
20.00 - 21.00 uur
online bijeenkomst
Opleiding Organisatiecoach
Donderdag 20 oktober 2022
19.00 - 21.00 uur
Online bijeenkomst
Alle opleidingenAlgemene info Allround coachopleiding

Deze erkende coachopleiding is zeer een complete beroepsscholing tot coach. Je wordt getraind in het ontwikkelen van een coachende houding, in algemene coachvaardigheden en je leert heel veel coach methodieken. Door de uitgebreide praktijktraining op de praktijkdagen en het onder begeleiding uitvoeren van coachtrajecten, ben je aan het einde van deze opleiding meer dan start bekwaam. Je ontvangt een uitgebreide lesmap en volledige digitaal pakket aan tools, testen en werkbladen, zodat je direct in de praktijk aan de slag kunt. Daarnaast is deze coachopleiding een diepgaand en inspirerend ontwikkeltraject voor jezelf.

Onze aanpak

Deze opleiding tot coach geeft een uitstekend theoretisch en praktisch fundament voor de professionele uitoefening van het coachvak. De aanpak van de opleiding is eclectisch. Dat wil zeggen dat het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van coaching aan bod komt. Aan het eind van de opleiding is je rugzak gevuld met een scala aan coachmethodieken. Door deze integratieve benadering zul je als coach kunnen inzetten wat echt bij jou als coach en bij de klant past. Balansgroep biedt een zeer rijk pakket aan methodieken, die intensief getraind worden. Bij alle methodieken hebben we vele werkbladen ontwikkeld, die digitaal beschikbaar zijn voor onze studenten.

Voor wie is deze Allround coachopleiding?

De opleiding Allround Coach is bedoeld voor hbo/universitair opgeleide professionals, die een passie hebben voor het begeleiden van mensen. De coach opleiding op Hbo-niveau heeft een minimum deelnameleeftijd van 26 jaar. Onze instroom bestaat voornamelijk uit mensen die besloten hebben om zich (eventueel naast hun huidige vakgebied) te starten als professioneel coach. Na een opleidingstraject van één jaar (20 lesdagen) ben je in staat als zelfstandig coach te werken, zowel op gebied van personal coaching als op het gebied van loopbaancoaching.

Praktijkgerichte coachopleiding, leren door doen

Inhoudelijke theoretische kennis van het coachvak wordt gecombineerd met het onder begeleiding van de trainer en co-trainer uitvoeren van coachtrajecten tijdens de opleidingsdagen. Je krijgt feedback, je mag uitproberen en fouten maken in een veilige setting. Je leert het coachvak door heel veel te oefenen. Halverwege de opleiding start de student met het begeleiden van twee proefklanten. Dus aan het einde van de opleiding heb je al veel praktijkervaring opgedaan. Verder leer je hoe je een coach praktijk opzet en hoe jij je, met jouw kwaliteiten kunt onderscheiden van andere coaches.

Coachopleiding 2.0

De aanduiding 2.0 betekent dat naast de meer traditionele vormen van coaching, nieuwere methodieken zoals wandel coachen en systemisch coachen een integraal onderdeel vormen van de opleiding.

Het ontwikkelen van een coachende houding

Door je kennis, kunde en eigenheid als coach én als mens, ben je in staat een veilige relatie te bieden, waarbinnen je de klant uitdaagt en stimuleert om te groeien. Dit begint met echt contact maken: vanuit jouw authenticiteit sluit je aan bij de vraag van jouw klant. Met volle aandacht voor en acceptatie vanen alles wat er is. En omdat je de ander niet verder kunt brengen dan je zelf bent, werk je tijdens de opleiding aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarom vormen zelfonderzoek en zelfreflectie een belangrijk onderdeel van deze coachopleiding.

Opleiding Loopbaancoach

De Opleiding tot Allround Coach is een goede coachopleiding als je loopbaancoach wilt worden. Wij kiezen ervoor om het vak van de loopbaancoach in te bedden in een breder kader, zodat je loopvragen en persoonlijke ontwikkelvragen in een logische samenhang kunt begeleiden.

Programma Allround coachopleiding

De opleiding omvat 12 theoriedagen en 8 praktijkdagen, supervisie en intervisie. Onder begeleiding van een studiecoach voert de student drie volledige coachtrajecten uit, 1 traject onder onze begeleiding tijdens de praktijkdagen, 2 trajecten zelfstandig thuis. Bovendien ontvangt de deelnemer zelf ook een volledig coachtraject.

Er wordt getraind in de volgende tools, methoden en vaardigheden:

Basisvaardigheden

 • Basis coachvaardigheden en de kunst van het vragen stellen
 • Ethische gedragscode en coachende houding
 • Waarnemen, feedback geven, spiegelen, reflecteren en samenvatten
 • Communicatie en gesprekstechnieken, Grow-Model
 • Fasering van het coachtraject, hoe bouw je een coachtraject?

Verdiepende coachtools

 • De vier elementen als procesmodel (willen, voelen, denken, doen)
 • Balans Kleurentest; een persoonlijkheidstest (zie website)
 • Kernkwaliteiten en valkuilen; zelfkennis en inzicht
 • Biografisch werken, levenslijnen
 • Geweldloze communicatie, overdracht en tegenoverdracht
 • Trans-actionele analyse en dramadriehoek, omgaan met weerstand
 • Biografisch coachen
 • Creatiespiraal, visie/missie en actieplan
 • Resultaat gericht coachen
 • RET-methode, opsporen van negatieve overtuigingen en patronen
 • Stressmanagement en vitaliteitscoaching
 • Respectvol confronteren
 • Competentiegericht coachen, timemanagement
 • Loopbaan coaching en beroepskeuze
 • Opzetten eigen bedrijf

Coachstijlen

 • Progressie gericht coachen
 • Systemisch coachen met tafelopstellingen en vloerankers
 • Wandel coachen

Praktische info Allround coachopleiding

De studiebelasting, inclusief lesdagen, bestuderen van boeken en les map, de coachgesprekken en het maken van reflectie verslagen bedraagt minimaal 350 uur. Gemiddeld besteed men 1 dag per week aan de opleiding, inclusief de lesdagen.

Locatie en lesdata

De opleiding start in het voorjaar en het najaar op de volgende locaties: Driebergen, Zwolle, Vught en Amsterdam. Daarnaast hebben we een volledige online leergang die plaats vindt in de avond. Bekijk alle lesdata.

Lesmateriaal

De student ontvangt een uitgebreide syllabus; een omvangrijk naslagwerk. Daarnaast ontvangt de student een digitale toolkit met testen en werkbladen voor de klant. Dit maakt het starten met een coachpraktijk een stuk makkelijker; men heeft immers een ruim gevulde gereedschapskist.

Accreditaties

Deze opleiding bezit de volgende accreditaties:
Post–HBO - CPION
NOBCO - Practitioner niveau
EQA - accreditatie op Europees niveau
CRKBO - Register Beroepsopleidingen
KTNO - Registratie en Toetsingsinstituut

De Beroepsopleiding tot Allround Coach is EQA Practitioner geaccrediteerd door EMCC – NOBCO. Na afronding van de opleiding ontvang je dan ook een (internationaal) erkend diploma. Als je je als coach bij de NOBCO wilt registreren, verwijzen we je naar de site van de NOBCO. Daarnaast is de opleiding Post-HBO geaccrediteerd door CPION. Je word je automatisch geregistreerd als Register Coach in het Abituriënten-Register.
Stichting KTNO toetst, accrediteert en registreert scholingen in de natuurgerichte zorg. Op Basis hiervan kunnen consulten soms vergoed worden door zorgverzekering. De meerwaarde van een geaccrediteerde coachopleiding is dat je daarmee zeker weet dat je een kwalitatief goede volgt. Een erkende opleiding maakt je persoonlijke NOBCO certificering een stuk eenvoudiger.

Onze trainers

Onze trainers werken vanuit de drie V's Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding. Zij werken zelf als coach en geven veel persoonlijke aandacht. Zij stimuleren, inspireren, helpen studenten eigen kennis en ervaring te integreren en bieden een veilig leerklimaat. Wij werken met ervaren senior trainers. Op de praktijkdagen is er een co-trainer aanwezig, die feedback geeft op de coachgesprekken.

Kosten en subsidies

De investering is € 5750,- Dit bedrag is inclusief lesmap, toolkit, arrangement, intervisie, supervisie en persoonlijke studiebegeleiding. Het bedrag is exclusief de aanschaf van verplichte boeken (€ 160,-). Vanwege onze CRKBO-erkenning is Balansgroep vrijgesteld van btw.
De Stap subsidie is van toepassing, dit houdt in dat je € 1000,- per jaar kan ontvangen. Lees meer over de STAP-subsidie.
Allround Coach
Zwolle

Najaar 2022-2023
op vrijdagen
Lestijden: 10:00-17:00


Dag 1 - 29-11 (di)
Dag 2 - 09-12
Dag 3 - 23-12
Dag 4 - 20-01 (2023)
Dag 5 - 03-02
Dag 6 - 20-01
Dag 7 - 10-03
Dag 8 - 24-03
Dag 9 - 14-04
Dag 10 -12-05
Dag 11 - 26-05
Dag 12 - 09-06
Dag 13 - 23-06
Dag 14 - 07-07
Dag 15 - 08-09
Dag 16 - 15-09
Dag 17 - 22-09
Dag 18 - 06-10
Dag 19 - 13-10
Dag 20 - 03-11
Allround Coach Amsterdam
Najaar 2022-2023
op vrijdagen
Lestijden: 10:00-17:00


Dag 1 - 29-11 (di)
Dag 2 - 16-12
Dag 3 - 13-01 (2023)
Dag 4 - 27-01
Dag 5 - 10-02
Dag 6 - 10-03
Dag 7 - 24-03
Dag 8 - 07-04
Dag 9 - 21-04
Dag 10 - 12-05
Dag 11 - 26-05
Dag 12 - 09-06
Dag 13 - 23-06
Dag 14 - 07-07
Dag 15 - 08-09
Dag 16 - 22-09
Dag 17 - 06-10
Dag 18 - 03-11
Dag 19 - 10-11
Dag 20 - 24-11
Allround Coach
Driebergen (Utrecht)

Najaar 2022-2023
op woensdagen
Lestijden: 10:00-17:00

01. 29-11 (di)
02. 07-12
03. 21-12
04. 18-01 (2023)
05. 01-02
06. 15-02
07. 08-03
08. 22-03
09. 05-04
10. 19-04
11. 10-05
12. 24-05
13. 07-06
14. 21-06
15. 05-07
16. 09-06
17. 20-09
18. 04-10
19. 01-11
20. 08-11
Allround Coach
Vught

Najaar 2022-2023
op zaterdagen
Lestijden: 10:00-17:00


01. 29-11 (di)
02. 10-12
03. 07-01 (2023)
04. 21-01
05. 04-02
06. 04-03
07. 18-03
08. 01-04
09. 15-04
10. 13-05
11. 27-05
12. 13-06
13. 24-06
14. 08-07
15. 02-09
16. 16-09
17. 23-09
18. 30-09
19. 14-10
20. 03-11
Allround Coach-online
Najaar 2022-2023
op dindagavonden
Lestijden: 19:00-21:30

Dag 1 - 29-11 (2022)
Dag 2 - 06-12
dag 3 - 13-12
Dag 4 - 20-12
Dag 5 - 10-01 (2023)
Dag 6 - 17-01
Dag 7 - 24-01
Dag 8 - 31-01
Dag 9 - 14-02
Dag 10 - 21-02
Dag 11 - 14-03
Dag 12 - 21-03
dag 13 - 28-03
dag 14 - 04-04
Dag 15 - 11-04
Dag 16 - 18-04
Dag 17 - 25-04
Dag 18 - 09-05
Dag 19 - 16-05
dag 20 - 23-05
Allround Coach-online


Vervolg

Dag 21 - 30-05
Dag 22 - 06-06
Dag 23 - 13-06
Dag 24 - 20-06
Dag 25 - 27-06
Dag 26 - 07-07
Dag 27 - 22-08
Dag 28 - 29-08
Dag 29 - 05-09
Dag 30 - 12-09
Dag 31 - 19-09
Dag 32 - 26-09
Dag 33 - 03-10
Dag 34 - 10-10
Dag 35 - 17-10
Dag 36 - 31-10
Dag 37 - 07-11
Dag 38 - 14-11
Dag 39 - 14-11
Dag 40 - 21-11
Allround Coach
Zwolle

Voorjaar 2023-2024
op woensdagen
Lestijden 10:00u-17:00u


Dag 1 - 05-04 (2023)
Dag 2 - 19-04
Dag 3 - 10-05
Dag 4 - 24-05
Dag 5 - 14-06
Dag 6 - 28-06
Dag 7 - 06-09
Dag 8 - 13-09
Dag 9 - 27-09
Dag 10 - 11-10
Dag 11 - 01-11
Dag 12 - 15-11
Dag 13 - 29-11
Dag 14 - 12-12
Dag 15 - 10-01 (2024)
Dag 16 - 24-01
Dag 17 - 07-02
Dag 18 - 28-02
Dag 19 - 13-03
Dag 20 - 27-03
Allround Coach
Amsterdam

Voorjaar 2023-2024
op vrijdagen
Lestijden 10:00u-17:00u

Dag 1 - 17-05 (2023)
Dag 2 - 31-05
Dag 3 - 14-06
Dag 4 - 28-06
Dag 5 - 12-07
Dag 6 - 13-09
Dag 7 - 27-09
Dag 8 - 11-10
Dag 9 - 08-11
Dag 10 - 22-11
Dag 11- 06-12
Dag 12 - 10-01 (2024)
Dag 13 - 24-01
Dag 14 - 31-01
Dag 15 - 14-02
Dag 16 - 06-03
Dag 17 - 20-03
Dag 18 - 03-04
Dag 19 - 17-04
Dag 20 - 08-05
Allround Coach-Driebergen (Utrecht)
Voorjaar 2023-2024
op vrijdagen
lestijden 10:00u-17:00u


Dag 1 - 21-04 (2023)
Dag 2 - 12-05
Dag 3 - 02-06
Dag 4 - 16-06
Dag 5 - 30-06
Dag 6 - 01-09
Dag 7 - 15-09
Dag 8 - 29-09
Dag 9 - 13-10
Dag 10 - 27-10
Dag 11 - 10-11
Dag 12 - 24-11
Dag 13 - 08-12
Dag 14 - 22-12
Dag 15 - 12-01 (2024)
Dag 16 - 26-01
Dag 17 - 09-02
Dag 18 - 01-03
Dag 19 - 15-03
Dag 20 - 05-04
Allround Coach
Vught

Voorjaar 2023-2024
op vrijdagen
Lestijden 1:00u-17:00u

Dag 1 - 14-04 (2023)
Dag 2 - 12-05
Dag 3 - 02-06
Dag 4 - 16-06
Dag 5 - 30-06
Dag 6 - 14-07
Dag 7 - 08-09
Dag 8 - 22-09
Dag 9 - 06-10
Dag 10 - 13-10
Dag 11 - 03-11
Dag 12 - 17-11
Dag 13 - 01-12
Dag 14 - 15-12
Dag 15 - 12-01 (2024)
Dag 16 - 26-01
Dag 17 - 23-02
Dag 18 - 08-03
Dag 19 - 15-03
Dag 20 - 29-03
Centrum Post Initieel Onderwijs NederlandHet NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteitEuropean Mentoring & Coaching CouncilNederlandse orde van BeroepscoachesKTNO registratie en toetsingsinstituutCentraal Register Kort Beroepsonderwijs

Wil je direct inschrijven voor deze opleiding?

Vul het inschrijfformulier in. Vink aan of je gebruik wilt maken van het STAP-budget. Als je gebruik wilt maken van het STAP-budget is het een voorlopige inschrijving. Zodra bekend is of de subsidie is toegekend kan je de inschrijving definitief maken.
Inschrijven

Wil je verzekerd zijn van een plek?

Neem dan kosteloos en vrijblijvend een optie.
Neem een optie

Heb je interesse in deze of een andere opleiding?

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.
Naar contactformulier