Lesdata Coach Basics juni 2020 Amsterdam
AMSTERDAM (LEERGANG juni 2020 OP WOENSDAGEN

Lesdag 1 - 3 juni
Lesdag 2 - 10 juni
Lesdag 3 - 24 juni
Lesdag 4 - 1 juli
Lesdag 5 - 26 augustus
Lesdag 6 - 9 september
Lesdag 7 - 23 september
Lesdag 8 - 7 oktober
Lesdag 9 - 21 oktober
Lesdag 10 - 11 november

Lesdagen Coach Basics oktober 2020 Zwolle
Lesdagen Coach Basics oktober 2020 in Zwolle

Lesdag 1 - 1 oktober
Lesdag 2 - 15 oktober
Lesdag 3 - 12 november
Lesdag 4 - 26 november
Lesdag 5 - 3 december

LESDAGEN

Lesdag 6 - 17 december
Lesdag 7 - 7 januari
Lesdag 8 - 21 januari
lesdag 9 - 11 februari
lesdag 10 - 4 maart

Lesdagen leergang maart 2020 Zwolle
LESDAGEN LEERGANG MAART

Lesdag 1 - 27 maart
Lesdag 2 - 17 april
Lesdag 3 - 18 mei
Lesdag 4 - 19 juni
Lesdag 5 - 11 september

LESDAGEN

Praktijkdag 1 - 10 april
Praktijkdag 2 - 08 mei
Praktijkdag 3 - 04 juni
Praktijkdag 4 - 03 juli
Praktijkdag 5 - 25 september

Lesdagen leergang maart 2020 Amsterdam
LESDAGEN LEERGANG MAART 2020

Lesdag 1 - 25 maart
Lesdag 2 - 15 april
Lesdag 3 - 13 mei
Lesdag 4 - 27 mei
Lesdag 5 - 10 juni

VERVOLG LESDAGEN LEERGANG MAART 2020

Lesdag 6 - 24 juni
Lesdag 7 - 09 september
Lesdag 8 - 23 september
Lesdag 9 - 07 oktober
Lesdag 10 - 21 oktober

Lesdagen leergang september 2020 Den Bosch
LESDAGEN LEERGANG SEPTEMBER

Lesdag 1 - 26 september
Lesdag 2 - 31 oktober
Lesdag 3 - 28 november
Lesdag 4 - 16 januari
Lesdag 5 - 13 februari

LESDAGEN

Praktijkdag 1 - 10 oktober
Praktijkdag 2 - 14 november
Praktijkdag 3 - 12 december
Praktijkdag 4 - 30 januari
Praktijkdag 5 - 27 februari

Lesdata Coach Basics oktober 2020 Utrecht (Driebergen)
Lesdata Coach Basics oktober 2020

Lesdag 1 - 28 okt
Lesdag 2 - 11 nov
Lesdag 3 - 25 nov
Lesdag 4 - 9 dec
Lesdag 5 - 6 jan

Lesdagen

Lesdag 6 - 20 jan
Lesdag 7 - 27 jan
Lesdag 8 - 10 febr
Lesdag 9 - 3 mrt
lesdag 10 - 17 mrt

Menu