Klachtencommissie - Balansgroep
Groep enthousiaste jonge mensen in gesprek tegenover elkaar

Klachtencommissie


Indien een klant een klacht heeft over Balansgroep en daar in onderling overleg niet uitgekomen is, bestaat de mogelijkheid de klacht bij de
klachtencommissie neer te leggen.

De commissie bestaat uit:
Voorzitter: Mr. Ing. E.W.M. Aalsma, advocaat
Secretaris: Mr. Judy Willems, HRM professional, coach, jurist

De klacht graag schriftelijk indienen en opsturen naar:
Balansgroep:
t.a.v. Klachtencommissie Balansgroep
Hoofdstraat 181
3971 KL Driebergen

Download hier: Klachtenprocedure