Lesprogramma TMA
Meneer en dame in overleg aan een tafel met laptop, tablet, telefoon en zonnebril

Lesprogramma opleiding TMA

Opleiding tot Organisatiecoach


Programma  Praktische info  Ervaringen  Inschrijven/kennismaken

 

De TMA certificering bestaat uit drie lesdagen. Tijdens deze dagen krijg je een goed beeld van de analyse. Je leert hoe je de analyse kunt inzetten en hoe je de uitslag moet interpreteren. Daarnaast weet je hoe je deze tool op een goede, effectieve manier kunt integreren in een coachtraject. Na het volgen van de lesdagen, een schriftelijk examen en een presentatie ben je gecertificeerd TMA Professional. De certificering wordt gegeven door een van de trainers van Balansgroep.

Zwart notitieblokje en wire-o boekje plus stiften

Resultaten na het behalen van het certificaat, de deelnemer:

  • Kan profielen maken in de TMA portal
  • Kent het theoretisch model van de TMA methode
  • Heeft basisvaardigheden voor het houden van TMA terugkoppelgesprekken (talentenanalyse, competentie analyse)
  • Snapt de samenhang van de instrumenten van de TMA methode
  • Kan de match maken tussen de drijfveren/talenten van een kandidaat en de competenties van een profiel
  • Heeft kennis van de ontwikkelbaarheid van competenties
  • Kent de randvoorwaarden voor het uitvoeren van talenten- en competentieanalyses
  • Kan een performance matrix uitleggen en op basis van TMA analyses een match- en ontwikkeladvies verstrekken
  • Kent de TMA rapportages en kan er flexibel mee werken

TMA portal
Als je gecertificeerd bent kan je zelf TMA’s gaan inzetten. Hiervoor maak je gebruik van de Balansgroep portal. Je betaalt €125,- exclusief btw per kandidaat. Voor dat bedrag mag je maximaal 10 analyses per kandidaat afnemen. Balansgroep stuurt twee keer per jaar een factuur voor de afgenomen analyses, in juni en in december.

Lesmateriaal
Je ontvangt bij deze training twee boeken. De Trainingssyllabus en het Praktijkboek ‘Van talent naar performance’.

De Trainer
Een van de ervaren trainers van EHRM Vision.