Accreditaties - Balansgroep
Dame met bril en rode lippenstift ingespannen kijkend naar notities

Accreditaties

Deze opleiding is geaccrediteerd door:


Logo van Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland

Post-HBO register
De Registeropleiding tot Professioneel Coach heeft het keurmerk ‘Registeropleiding’ toegekend gekregen door de SPHBO. Alle kandidaten die na afloop van de opleiding het diploma hebben behaald, worden opgenomen in het door de overheid erkende landelijke register.

Logo van Nederlandse Orde van Beroepscoaches

NOBCO: Nederlandse orde voor beroeps coaches
Deze opleiding van Balansgroep is door NOBCO getoetst en daarbij correct en betrouwbaar bevonden.

Logo van European Quality Award Practitioner

EQA – European Quality Award
Balansgroep heeft het keurmerk EQA in 2012 ontvangen. De opleiding is geaccrediteerd als een Practioner opleiding. Dat geeft aan dat je opgeleid wordt tot algemeen coach en zelfstandig als coach geacht wordt te kunnen werken.

Logo van Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
De KNTO accreditatie biedt jouw klanten de mogelijkheid om de factuur van de sessie te declareren bij de zorgverzekeraar. Wil je dit voor jouw klanten mogelijk maken? Dan dien je, naast het diploma van deze opleiding ook in het bezit te zijn van een opleiding Medische – of Sociale Basiskennis. Deze opleiding moet een Cpion of een SRNO keurmerk hebben. Er zijn momenteel heel veel aanbieders van dit soort opleidingen. Wil je weten of je vrijstelling voor krijgt? Lees meer Ook lidmaatschap van een beroepsvereniging in de aanvullende gezondheidszorg (BATC, VBAG,LVNG) is een vereiste.