Voor een gezond werkklimaat

Re-integratie

Voor een gezond werkklimaat


Als werkgever doe je er ongetwijfeld alles aan om een prettig en gezond werkklimaat te creëren. Desondanks kan het altijd gebeuren dat een werknemer langdurig ziek wordt. In dat geval ben je sinds de Wet Verbetering Poortwachter wettelijk verantwoordelijk voor de re-ïntegratie van jouw medewerker.

 Niet-naleving van deze wet kan ertoe leiden dat je tot twee jaar salaris moet doorbetalen.Daarnaast wordt je ook nog eens geconfronteerd met een forse premieverhoging wanneer de bewuste medewerker in de WIA belandt.
Hoe eerder je Balansgroep betrekt bij jouw personeelsbeleid, hoe meer profijt je daarvan zult hebben.

Balansgroep helpt je om dergelijke problemen te voorkomen. Wij bieden professionele ondersteuning en advies als het gaat om ziektepreventie binnen de werkomgeving.
Daarnaast zijn we je graag van dienst bij de re-integratie van zieke medewerkers.