Data lesdagen Professioneel Coach

Lesdagen Registeropleiding Professioneel Coach – Start oktober 2020 – ‘s-Hertogenbosch (Vught)
Lesdata v.a. oktober 2020 - 's-Hertogenbosch

Lesdag 1 - 10 oktober
Lesdag 2 - 31 oktober
Lesdag 3 - 14 november
Lesdag 4 - 28 november
Lesdag 5 - 12 december
Lesdag 6 - 16 januari
Lesdag 7 - 30 januari
Lesdag 8 - 27 februari
Lesdag 9 - 13 maart
Lesdag 10 - 27 maart

Vervolg Lesdata

Lesdag 11 - 10 april
Lesdag 12 - 24 april
Lesdag 13 - 22 mei
Lesdag 14 - volgt
Lesdag 15 - 3 juli
Lesdag 16 - volgt
Lesdag 17 - 4 september
Lesdag 18 - volgt
Lesdag 19 - 2 oktober
Lesdag 20 - 16 oktober

Lesdagen Registeropleiding Professioneel Coach – Start oktober 2020 – Driebergen (Utrecht)
Lesdata v.a. oktober 2020 - Driebergen

Lesdag 1 - 28 oktober
Lesdag 2 - 11 november
Lesdag 3 - 25 november
Lesdag 4 - 9 december
Lesdag 5 - 6 januari
Lesdag 6 - 20 januari
Lesdag 7 - 27 januari
Lesdag 8 - 10 februari
Lesdag 9 - 3 maart
Lesdag 10 - 17 maart

Vervolg Lesdata

Lesdag 11 - 31 maart
Lesdag 12 - 14 april
Lesdag 13 - 28 april
Lesdag 14 - volgt
Lesdag 15 - 2 juni
Lesdag 16 - volgt
Lesdag 17 - 1 september
Lesdag 18 - volgt
Lesdag 19 - 29 september
Lesdag 20 - 13 oktober

Lesdata Registeropleiding Professioneel Coach november 2020-2021 Zwolle
Lesdata v.a. november 2020 - Zwolle

Lesdag 1 - 26 nov
Lesdag 2 - 03 dec
Lesdag 3 - 17 dec
Lesdag 4 - 07 jan
Lesdag 5 - 21 jan
Lesdag 6 - 11 feb
Lesdag 7 - 04 mrt
Lesdag 8 - 11 mrt
Lesdag 9 - 25 mrt
Lesdag 10 - 8 apr

Vervolg Lesdata

Lesdag 11 - 22 apr
Lesdag 12 - 20 mei
Lesdag 13 - 03 juni
Lesdag 14 - 17 juni
Lesdag 15 - 01 juli
Lesdag 16 - 02 sept
Lesdag 17 - 16 sept
Lesdag 18 - 30 sept
Lesdag 19 - 07 okt
Lesdag 20 - 14 okt

Lesdagen Registeropleiding Professioneel Coach – Start maart 2021 – Driebergen (Utrecht)
Lesdata v.a. maart 2021 - Driebergen

Lesdag 1 - 05 maart
Lesdag 2 - 19 maart
Lesdag 3 - 02 april
Lesdag 4 - 16 april
Lesdag 5 - 30 april
Lesdag 6 - 14 mei
Lesdag 7 - 28 mei
Lesdag 8 - 18 juni
Lesdag 9 - 27 augustus
Lesdag 10 - 10 september

Vervolg Lesdata

Lesdag 11 - 24 september
Lesdag 12 - 08 oktober
lesdag 13 - 05 november
Lesdag 14 - 19 november
Lesdag 15 - 03 december
lesdag 16 - 17 december
lesdag 17 - 07 januari
lesdag 18 - 14 januari
lesdag 19 - 21 januari
Lesdag 20 - 04 februari

Lesdagen Registeropleiding Professioneel Coach – Start maart 2021 – Amsterdam
Lesdata v.a. maart 2021 - Amsterdam

Lesdag 1 - 10 maart
Lesdag 2 - 24 maart
Lesdag 3 - 07 april
lesdag 4 - 21 april
Lesdag 5 - 12 mei
Lesdag 6 - 26 mei
Lesdag 7 - 09 juni
Lesdag 8 - 23 juni
Lesdag 9 - 07 juli
lesdag 10 - 08 september

Vervolg Lesdata

Lesdag 11 - 22 september
Lesdag 12 - 13 oktober
Lesdag 13 - 03 november
Lesdag 14 - 17 november
Lesdag 15 - 01 december
Lesdag 16 - 15 december
Lesdag 17 - 12 januari
Lesdag 18 - 26 januari
Lesdag 19 - 09 februari
Lesdag 20 - 16 februari

Lesdagen Registeropleiding Professioneel Coach – Start maart 2021 – Zwolle
Lesdata v.a. maart 2021 - Zwolle

Lesdag 1 - 12 maart
Lesdag 2 - 26 maart
Lesdag 3 - 9 april
Lesdag 4 - 23 april
Lesdag 5 - 28 mei
Lesdag 6 - 11 juni
Lesdag 7 - 25 juni
Lesdag 8 - 2 juli
Lesdag 9 - 3 september
Lesdag 10 - 17 september

Vervolg lesdata

Lesdag 11 - 1 oktober
Lesdag 12 - 15 oktober
Lesdag 13 - 29 oktober
Lesdag 14 - 12 november
Lesdag 15 - 26 november
Lesdag 16 - 10 december
Lesdag 17 - 7 januari
Lesdag 18 - 21 januari
Lesdag 19 - 4 februari
Lesdag 20 - 18 februari

Lesdagen Registeropleiding Professioneel Coach – Start oktober 2021 – ‘s-Hertogenbosch (Vught)
Lesdata v.a. oktober 2021 - 's-Hertogenbosch

Lesdag 1 - 30 oktober
Lesdag 2 - 06 november
Lesdag 3 - 20 november
Lesdag 4 - 04 december
Lesdag 5 - 18 december
Lesdag 6 - 15 januari
Lesdag 7 - 29 januari
Lesdag 8 - 12 februari
Lesdag 9 - 26 februari
Lesdag 10 - 19 maart

Vervolg Lesdata

Lesdag 11 - 09 april
Lesdag 12 - 23 april
Lesdag 13 - 07 mei
Lesdag 14 - 21 mei
Lesdag 15 - 11 juni
Lesdag 16 - 09 juli
Lesdag 17 - 10 september
Lesdag 18 - 24 september
Lesdag 19 - 08 oktober
Lesdag 20 - 22 oktober

Menu