Accreditaties Professioneel Coach

Deze opleiding is geaccrediteerd door:

De opleiding omvat 12 theoriedagen en 8 praktijkdagen, supervisie en intervisie. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 14 deelnemers. Het theoretische gedeelte is veelomvattend en het praktijkgedeelte degelijk van opzet. Onder begeleiding van een studiecoach voert de student drie volledige coachtrajecten uit. Bovendien ontvang jij als student zelf ook een volledig coachtraject, waarbij jij kan werken aan je persoonlijke doelen en de kracht van de methodieken aan den lijve kan ervaren.

Post-HBO register
De Registeropleiding tot Professioneel Coach heeft het keurmerk ‘Registeropleiding’ toegekend gekregen door de SPHBO. Alle kandidaten die na afloop van de opleiding het diploma hebben behaald, worden opgenomen in het door de overheid erkende landelijke register.

NOBCO: Nederlandse orde voor beroeps coaches
Deze opleiding van Balansgroep is door NOBCO getoetst en daarbij correct en betrouwbaar bevonden.

EQA – European Quality Award
Balansgroep heeft het keurmerk EQA in 2012 ontvangen. De opleiding is geaccrediteerd als een Practioner opleiding. Dat geeft aan dat je opgeleid wordt tot algemeen coach en zelfstandig als coach geacht wordt te kunnen werken.

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
De KTNO accreditatie biedt jouw klanten de mogelijkheid om de factuur van de sessie te declareren bij de zorgverzekeraar. Wil je dit voor jouw klanten mogelijk maken? Dan dien je, naast het diploma van deze opleiding ook in het bezit te zijn van een opleiding Medische – of Sociale Basiskennis. Deze opleiding moet een Cpion of een SRNO keurmerk hebben. Er zijn momenteel heel veel aanbieders van dit soort opleidingen. Wil je weten of je vrijstelling voor krijgt? Lees meer. Ook een lidmaatschap van een beroepsvereniging in de aanvullende gezondheidszorg (BATC, VBAG,LVNG) is een vereiste.

Menu