Opleiding Organisatiecoach

Post-HBO tot organisatiecoach

Organisatiecoaching is een relatief nieuw vakgebied. Het past in de huidige tijd; een tijd waarin de vraagstukken complexer worden en de doorloopsnelheden toenemen.

In deze jaaropleiding komen drie dimensies van veranderingswerk aan de orde: het individu, de groep en de organisatie. Bij elk van die dimensies wordt vervolgens op evenwichtige wijze aandacht besteed aan de (inter)menselijke kant en de organisatorische & bestuurlijke context. De verschillende modules tezamen geven een breed palet aan theorie, gezichtspunten en praktische interventiemogelijkheden die van grote waarde zijn in de dagelijkse praktijk van de organisatiecoach. Elke module vormt een afgebakend geheel en kan ook afzonderlijk worden gevolgd. De gehele jaaropleiding kan bij elke module worden gestart.

Opleiding tot organisatiecoach

 

 

 

 

 

 

Module 1:  Het coachen van veranderprocessen in organisaties

Module 2:  Het coachen van teams

Module 3:  Het individueel coachen van hoger management

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding tot Organisatiecoach leer je vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie als samenhangend geheel te kijken en weet je de harde kant (business perspectief, primair proces) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden. Vanuit de visie dat verandering niet opgelegd kan worden, maar van binnenuit komt, sluit je aan bij de vraag van de organisatie. Je leert om de vinger snel op de zere plek te leggen in complexe vraagstukken en durft bijvoorbeeld bespreekbaar te maken wat niet uitgesproken wordt. Je leert te werken met de bovenstroom en onderstroom in organisaties en jezelf in te zetten als instrument en mens, vooral daar waar weerstand toeneemt en stagnatie dreigt.

Vooropleiding

Voor de opleiding Organisatiecoach is het van belang dat je al een (basis)coach opleiding hebt afgerond. Is dit bij jou nog niet het geval? Dan kan je starten met de versnelde leergang Coachvaardigheden. Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor deelnemers van de opleiding Organisatiecoach. Deze leergang bestaat uit 5 lesavonden. De kosten voor deze leergang zijn €1500,-. Data worden in overleg met de deelnemers bepaald.

In het kort

Aantal lesdagen: 15
Doorlooptijd: ruim 1 jaar
Accreditatie: Post- HBO
Studiebelasting: 250 uur
Investering complete opleiding: € 5400,- (er kan in 2/3 termijnen betaald worden, er is dan een bijkomende administratieve bijdrage van €50,- per factuur)
Investering per module: € 1900,-
Lesmateriaal: hand-out
Startdatum: mei 2017
Leslocatie: Jachthuis Beukenrode in Doorn

knop1