Accreditaties

post-hboPost-HBO register

De Registeropleiding tot Professioneel Coach heeft het keurmerk ‘Registeropleiding’ toegekend gekregen door de SPHBO. Alle kandidaten die na afloop van de opleiding het diploma hebben behaald, worden opgenomen in het door de overheid erkende landelijke register.

 

nobcoNOBCO: Nederlandse orde voor beroeps coaches

Deze opleiding van Balansgroep is door NOBCO getoetst en daarbij correct en betrouwbaar bevonden.

 

eqaEQA – European Quality Award

Balansgroep heeft het keurmerk EQA in 2012 ontvangen. De opleiding is geaccrediteerd als een Practitioner opleiding.

 

crkboCentraal Register Kort beroepsonderwijs

Balansgroep is in 2011 opgenomen in het CRKBO register en is om die reden vrijgesteld van BTW.

 

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen

De opleiding is in 2015 erkend door de KTNO waardoor de klant de consulten van de coach (gedeeltelijk) vergoed kan krijgen via de aanvullende zorgverzekering. Een recente aanvullende eis van de zorgverzekeraar is dat de coach een diploma medische of psychosociale basiskennis op HBO niveau (Cpion erkend) kan overleggen.Kijk voor aanbieders en vrijstellingen op de website www.cpion.nl